Pensioenfondsen

Pensioenfondsen is een zoekterm die regelmatig in Google opgezocht  wordt. Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Pensioenfondsen in Belgie

Wil u een aanvullend pensioen opbouwen om later uw levensstandaard aan te houden als u stopt met werken? MySavings helpt u om een individueel spaarpotje op te bouwen, gedeeltelijk fiscaal gestimuleerd en gedeeltelijk via vrij sparen of vermogensopbouw. Maak bij ons op eender welk moment simulaties en vergelijk pensioenproducten bij verschillende verzekeraars. Geen verborgen agenda, geen verborgen kosten.

De beste pensioenverzekeraar gezocht? Dan zit je hier aan het juiste adres.  Ben je op zoek naar de beste voorwaarden voor jouw pensioenplan, aanvullend spaarplan of belegging?

Betaal je liever niet teveel instapkosten en vind je onafhankelijk advies belangrijk?

De beste pensioenverzekeraar contacteren

Neem een kijkje bij onze (Pensioenfondsen) producten of neem vrijblijvend contact met ons op.

Afspreken kan bij jouw thuis of op locatie.  Je bent welkom bij ons op kantoor.  Geef ons een seintje voor een eerste telefonisch overleg (ook buiten kantooruren) of stel onmiddellijk de voor jouw meest prangende vragen.

pensioenverzekering premie berekenen?

Het maximaal te sparen bedrag voor het jaar 2021 bedraagt 990 euro per persoon. Het fiscaal voordeel is gelijk aan 30% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.
Je ontvangt een belastingvermindering van 297 euro.

Pensioensparen

Het maximaal te sparen bedrag voor het jaar 2021 bedraagt 990 euro per persoon. Het fiscaal voordeel is gelijk aan 30% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.
Je ontvangt een belastingvermindering van 297 euro.

Profiteer van de voordelen van het pensioensparen gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

Of kiest u voor de mogelijkheid om 1.270 euro met belastingvoordeel van 25% te sparen.

DE ESSENTIE VAN PENSIOENSPAREN
Terug naar product
Het maximaal te sparen bedrag voor het jaar 2021 bedraagt 990 euro per persoon.

Het fiscaal voordeel is gelijk aan 30% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.

U ontvangt een belastingvermindering van 297 euro.

U bouwt aan een mooi aanvullend pensioen. Het opgebouwde spaarkapitaal wordt u standaard op 65 jaar uitbetaald.

Pensioensparen is een flexibele, toekomstgerichte manier van sparen.

 

MySavings: digitaal met persoonlijk advies.

De beste pensioenverzekeraar MySavings werkt als onafhankelijk makelaar samen met diverse verzekeringsmaatschappijen om u de beste keuze te bieden tegen de scherpste voorwaarden.

Waarom kiezen voor MySavings ?

De beste pensioenverzekeraarDankzij de vele verzekeringsmaatschappijen kan De beste pensioenverzekeraar MySavings u in alle onafhankelijkheid en tegen de scherpste marktvoorwaarden de verzekering aanbieden die het beste bij uw profiel past.

De beste pensioenverzekeraar MySavings biedt u de laagste kosten op de markt om uw pensioenkapitaal op te bouwen. Wij nemen geen bijkomende commissie op uw spaarinspanningen.

ADVIES OP MAAT

Onze specialisten onderzoeken uw situatie gratis om uw behoeften en verwachtingen volledig te begrijpen.

Het gemiddelde wettelijke pensioen van zelfstandigen is vrij laag. Alleszins lager dan dat van een werknemer, laat staan van een ambtenaar. Als zelfstandige doet u er dan ook goed aan om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

ALS ZELFSTANDIGE SPAREN VOOR EEN AANVULLEND PENSIOEN

Als zelfstandige beschikt u over meerdere mogelijkheden:

Bent u zelfstandige met een vennootschap?
Dan kunt u sparen voor uw pensioen via:

een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of RIZIV-contract (indien u een (para)medisch beroep uitoefent
een individuele pensioentoezegging (IPT)
pensioensparen
langetermijnsparen
Bent u zelfstandige zonder vennootschap?
Dan valt de individuele pensioentoezegging weg. Er blijven dan nog over:

een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of RIZIV-contract (indien u een (para)medisch beroep uitoefent
pensioensparen
langetermijnsparen


Nieuws

In het stelsel van oudedagsvoorzieningen worden pensioenfondsen vaak aangeduid als de tweede pijler. De eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt dan gevormd door een basisvoorziening, meestal van overheidswege georganiseerd, een groot deel van de bevolking omvattend, en meestal betaald door middel van een omslagstelsel: er is geen sprake van fondsvorming. (Het met de uitvoering belaste fonds zal wel vaak over enige reserves beschikken, doch deze zijn gering in verhouding tot de totale verplichtingen.) De Nederlandse eerste pijler is de AOW.

De tweede pijler wordt gevormd door pensioenfondsen. Deelname aan een pensioenfonds is veelal gerelateerd aan een arbeidsverhouding. De pensioenpremie wordt betaald door werkgever en/of werknemers, meestal door beide. De pensioenrechten worden in de loop van de dienstbetrekking opgebouwd, en zijn gerelateerd aan het verdiende salaris en de duur van de dienstbetrekking. Er vindt wel fondsvorming plaats. Deelname aan een pensioenfonds is meestal voor de betrokken werknemers verplicht. De deelname aan de tweede pijler verschilt sterk van land tot land. Zo had Nederland eind 2012 1007 miljard opgebouwd bij pensioenfondsen en België 20 miljard. Daar spaart men in principe van oudsher in de derde pijler. De derde pijler wordt gevormd door pensioenvoorzieningen op vrijwillige basis, vaak ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Deze vorm is met name bedoeld voor personen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, en voor personen wier pensioen anders ontoereikend zou zijn, en dit op deze wijze willen verbeteren.

Regelgeving in Europa

Eerste pijler pensioenfondsen (zoals de AOW in Nederland) vallen onder de verordening 1408/71 over de toepassing van sociale zekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinnen bij grensoverschrijding. Het doel van deze verordening is opgebouwde rechten te behouden en verblijf in het buitenland geen negatieve factor voor de pensioenopbouw te laten zijn.

De richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening regelt de tweede pijlerpensioensector in de Europese Unie.

De richtlijn schept het pan-Europese pensioenfonds en procedures voor deze fondsen. Een onafhankelijk comité van toezichthouders werkt deze procedures nader uit. Er bestaan nog geen pan-Europese pensioenfondsen, omdat de fiscale behandeling van pensioenfondsen, pensioenen en pensioenbeleggingen per lidstaat erg kan verschillen.

Deze richtlijn gaat uit van zelfregulering van het investeringsbeleid (prudent person principle), wat betekent dat er in principe geen beperkingen zouden zijn op de beleggingsvrijheid. De richtlijn laat echter wel investeringsbeperkingen van lidstaten toe en schrijft ook investeringsbeperkingen voor aan pan-Europese (grensoverschrijdende) fondsen. Deze zijn echter zo ruim gesteld dat ze in de praktijk gewoonlijk geen probleem zullen zijn.

Volgens de richtlijn moeten de pensioenfondsen te allen tijde een voldoende dekkingsgraad hebben. Dit wordt gewoonlijk uitgelegd als een dekkingsgraad van 100%. Voor het biometrisch risico moet een buffer worden opgebouwd volgens de regels opgelegd aan verzekeringsmaatschappijen, waardoor de dekkingsgraad tussen 104 en 105% zou komen te liggen. De lidstaten mogen aanvullende eisen stellen.